ShellValiantR2封面

日本壳牌 Shell Valiant Grease R2

        

 

Shell Valiant Grease R2 简介:

品牌:日本壳牌(旧:昭和壳牌,日文:シェル)

壳牌球头润滑脂

 

Shell Valiant Grease R2 特性:

NLGI :No.2

使用温度:-40℃~+130℃

性能优势:附着性,抗氧化性,低温性。

 

Shell Valiant Grease R2 应用:

车辆塑料球头,塑料与金属间低速滑动和滚动接触。

 

产品分类

Shell Valiant Grease R2 日本壳牌 昭和壳牌 シェル 球头润滑脂