ShellOmalaS4GXV封面

壳牌 Shell Omala S4 GXV 150 220 320 460

        

 

Shell Omala S4 GXV 150 220 320 460  简介:

品牌:壳牌

旧名:Shell Omala HD

壳牌可耐压合成齿轮油

 

Shell Omala S4 GXV 150 220 320 460 特性:

粘度40℃:150/220/320/460

性能优势:长寿命,抗磨损性,防腐蚀性,保持系统效率,密封与涂料兼容性。

 

Shell Omala S4 GXV 150 220 320 460 应用:

风机和其他不可接近的装置,闭式工业齿轮系统。

 

产品分类

Shell Omala S4 GXV 150 220 320 460  壳牌 可耐压 重载工业合成齿轮油