ShellParaol250封面

日本壳牌 Shell Paraol 250

        

 

Shell Paraol 250 简介:

品牌:日本壳牌(旧:昭和壳牌,日文:シェル)

壳牌百拉/派诺牧野机床电火花机加工油

 

Shell Paraol 250 特性:

粘度40℃:2.5

性能优势:低粘度,无异味,对皮肤的刺激性很小,密封性,氧化稳定性,长寿命。

 

Shell Paraol 250 应用:

要求极低粘度和用作清洁油的特殊加工应用,日本牧野机床指定用油。

 

产品分类

Shell Paraol 250 日本壳牌 昭和壳牌 シェル 百拉 派诺 牧野机床放电加工油