ShellJH封面

日本壳牌Shell J-H5 J-H10

        

 

Shell J-H5 J-H10 简介:

品牌:日本壳牌(旧:昭和壳牌,日文:シェル)

旧名:Shell Morlina S2 BL5 10

壳牌多用途润滑油

 

Shell J-H5 J-H10 特性:

粘度40℃:4.6/10.5

性能优势:延长机械寿命,抗磨损性,氧化稳定性,防腐蚀性,水分离性。

 

Shell J-H5 J-H10 应用:

高转速的精密轴承、低至中负荷的封闭齿轮、液压系统、设备循环系统。

 

产品分类

Shell J-H5 J-H10 Tellus C5 10 日本壳牌 昭和壳牌 シェル 多用途润滑油