ShellSpiraxS6AXME75W90封面

壳牌 Shell Spirax S6 AXME 75W-90

        

 

Shell Spirax S6 AXME 75W-90 简介:

品牌:壳牌

壳牌施倍力合成齿轮油

 

Shell Spirax S6 AXME 75W-90 特性:

粘度40℃:115

性能优势:提高效率,延长换油周期,延长设备使用寿命,减少润滑油消耗。

 

Shell Spirax S6 AXME 75W-90 应用:

GL-5/MT-1的重载车轴和非同步变速箱。

 

产品分类

Shell Spirax S6 AXME 75W-90 壳牌 施倍力 合成变速箱齿轮油