MobilVelocite封面

日本美孚 Mobil Velocite No.3 6 10

        

 

Mobil Velocite No.3 6 10 简介:

品牌:Mobil,中文:美孚

Mobil维萝斯锭子油

 

Mobil Velocite No.3 6 10 特性:

粘度40℃:2.1/10/22

性能优势:抗氧化性,防锈性,防腐蚀性,水分离性。

 

Mobil Velocite No.3 6 10 应用:

机床和设备中高速度、精密间隙的锭子轴承,精密磨床、车床、坐标镗床和跟踪装置,低压液压系统,空气管线注油器。

 

产品分类

Mobil Velocite No.3 6 10 日本美孚 维萝斯 锭子油